close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 10 września 2014

  10 września 2014 r. weszła w życie umowa między Polską a Serbią o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, aktualizująca uprzednio obowiązujące regulacje prawne dotyczące sfery szeroko rozumianej współpracy kulturalnej obu państw, stając się impulsem do jej intensyfikacji.

  Nowa umowa rozszerza zakres i formy współdziałania o kwestie istotne z punktu widzenia strony polskiej, jak m.in. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków czy ochrona prawa autorskiego. Akt ten precyzyjnie określa zakres kontaktów między państwami w dziedzinie kultury, przewidując inter alia możliwość współpracy w zakresie koprodukcji filmowej, współdziałanie na forum organizacji międzynarodowych, w tym UNESCO, kontakty między społecznościami regionalnymi i lokalnymi, a także młodzieżą. Popiera również współpracę w dziedzinie edukacji, w tym nauczanie języka i literatury drugiego kraju, jak i kooperację instytucji naukowych i jednostek badawczych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: