close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI DWUSTRONNE Z PAŃSTWAMI REGIONU

 • Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Kazachstanem w 1992 roku. W 1994 r. otwarto polską ambasadę w Ałmaty. W 2009 r. oficjalnie rozpoczęła działalność Ambasada RP w Astanie (od 1997 r. stolica Kazachstanu).
  Z uwagi na pozycję lidera w Azji Centralnej, wysoki potencjał gospodarczy oraz rosnące znaczenie na arenie międzynarodowej, Kazachstan jest głównym partnerem Polski regionie. Z kolei Polska postrzegana jest przez Kazachstan jako jego główny partner w EŚW.
  Stosunki dwustronne reguluje Deklaracja o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy z 1997 r. Ważniejsze umowy to: Umowa o współpracy gospodarczej, Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, Konwencja konsularna, Umowa o przewozach drogowych, umowa o współpracy w dziedzinie obronności.
  Kazachstan to nasz  główny partner gospodarczy w Azji Centralnej i czwarty co do wielkości rynek wśród krajów wschodnich w polskim eksporcie i imporcie (po Rosji, Ukrainie i Białorusi). Spośród krajów UE, Polska jest  siódmym importerem z Kazachstanu i piątym eksporterem do Kazachstanu.W 2011 r. polsko – kazachstańskie obroty handlowe przekroczyły 1 mld USD i wzrosły o 20% w stosunku do 2010 r. Polski eksport wynosił przy tym ok. 500 mln USD. Inwestycje polskie w Kazachstanie sięgają 119,5 mln USD, inwestycje kazachstańskie w Polsce - 76,1 mln USD.
  Kazachstan zamieszkuje 47 tys. osób polskiego pochodzenia.  Główne ich skupiska znajdują się na północy kraju. Są to przeważnie potomkowie deportowanych w 1936 r. obywateli ZSRR z terenów radzieckiej Ukrainy. Polacy zamieszkują słabiej zurbanizowane terytoria Kazachstanu (ok. 80% populacji); są to głównie mieszkańcy wsi. Istnieje około 14 polskich organizacji.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: