close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.021.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.07.18 14:23
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)72400000-4 - usługi internetowe
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa
  OSOBY DO KONTAKTUMałgorzata Laskus, Paweł Perkowski
  KONTAKTtel.: (22) 523 99 10, e-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.10.03 15:40

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem Zamówienia jest zakup usług telekomunikacyjnych polegających na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnianiu przez całą dobę (24 godz.) w okresie 36 miesięcy, symetrycznych naziemnych łączy dostępowych zapewniających dostęp do Internetu w obiektach użytkowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na terenie Warszawy.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 5 lipca 2016 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)


  Pliki do pobrania z dnia 11 lipca 2016 r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)


  Pliki do pobrania z dnia 18 lipca 2016 r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ (plik PDF)


  Pliki do pobrania z dnia 9 sierpnia 2016 r.

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Wyjaśnienia treści SIWZ (plik PDF)

  Zmiana treści ogłoszenia (plik PDF)

  załączniki do SIWZ (plik WORD)

  Informacja o udostępnieniu załączników (plik PDF)


  Pliki do pobrania z dnia 3 października 2016 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

   

  ZMIANY