close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.033.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.07.30 09:00
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)32424000-1
  RODZAJ ZAMÓWIENIAdostawy
  OSOBY DO KONTAKTUMałgorzata Laskus, Mikołaj Jankowski
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel. +48 22 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.09.21 16:15

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej Zamawiającego opartej na urządzeniach producenta CISCO, poprzez:

  a) dostawę urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z oprogramowaniem oraz usługami subskrypcyjnymi, fabrycznie nowych, nieużywanych we wcześniejszych projektach, pochodzących z legalnego kanału sprzedaży producentów na rynek europejski,

  b)  objęcie usługami serwisowymi oprogramowania i sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia.

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY