close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.024.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.07.19 09:15
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)32424000-1 - infrastruktura sieciowa
  RODZAJ ZAMÓWIENIAdostawa
  OSOBY DO KONTAKTUTomasz Żuk, Monika Szymanowska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.09.27 14:48

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej Zamawiającego opartej na urządzeniach producenta CISCO poprzez:

   

  1) Dostawę urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z oprogramowaniem oraz usługami subskrypcyjnymi, fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywanych we wcześniejszych projektach, pochodzących z legalnego kanału sprzedaży producentów na rynek europejski. Przedmiotem zamówienia nie jest objęta instalacja i konfiguracja urządzeń;

   

  2) Objęcie usługami serwisowymi oprogramowania i sprzętu  dostarczanego w ramach zamówienia.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 19 lipca 2017 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia w formie JEDZ (plik WORD)


  Pliki do pobrania z dnia 24 lipca 2017 r.

  Informacja o udostępnieniu załączników do SIWZ w formie edytowalnej (plik PDF)

  Załączniki do SIWZ (plik WORD)


  Pliki do pobrania z dnia 9 sierpnia 2017 r.

  Wyjaśnienie treści SIWZ (plik PDF)

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Załącznik do zmiany treści SIWZ - zmieniony formularz cenowy (plik PDF, plik WORD)


  Plik do pobrania z dnia 24 sierpnia 2017 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

  ________________________________________________________________________________________________________

  Plik do pobrania z dnia 27 września 2017 r.

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  ZMIANY