close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.009.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.03.15 09:55
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)30199750-2 Talony
  RODZAJ ZAMÓWIENIADostawy
  OSOBY DO KONTAKTUPaweł Perkowski, Anna Mielańczuk
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.05.09 15:20

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników MSZ i PLSZ oraz ich dzieci w wieku do lat 16 do wykorzystania w placówkach handlowo-usługowych na terenie Polski (w szczególności na terenie miasta stołecznego Warszawy) o nominale 50,00 zł i łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 2 600 000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych), w postaci papierowej (talonów).

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 15.03.2018:

  załącznik 1 - Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)
  załącznik 2 - Ogłoszenie (plik PDF)
  załącznik 3 - SIWZ (plik PDF)
  załącznik 4-  SIWZ zał. 3-5 i 7 (plik Word)
  załącznik 5 - SIWZ zał. 6 - JEDZ (plik Word)

  Pliki do pobrania z dnia 23.04.2018:
  załącznik 6 - Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 09.05.2018:
  załącznik - Informacja z o wyborze (plik PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  15.03.2018 Anna Mielańczuk