close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.006.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.03.08 14:16
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)30199750-2 Talony
  RODZAJ ZAMÓWIENIADostawa
  OSOBY DO KONTAKTUKatarzyna Szarow, Grzegorz Poręba
  KONTAKTemail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.05.11 15:46

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest zakup bonów towarowych ze środków ZFŚS z przeznaczeniem dla pracowników MSZ i PLSZ oraz ich dzieci w wieku do lat 16.

  ZAŁĄCZNIKI

  2016-03-08

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

   

  2016-03-12

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

   

  2016-05-11

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  ZMIANY