close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.013.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.03.31 10:01
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)30199750-2 Talony
  RODZAJ ZAMÓWIENIADostawy
  OSOBY DO KONTAKTUPaweł Perkowski, Monika Szymanowska
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.05.12 16:35

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników MSZ i PLSZ oraz ich dzieci w wieku do lat 16 do wykorzystania w placówkach handlowo-usługowych na terenie Polski

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 31 marca 2017 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (plik PDF)

  SIWZ zał. od 2 do 5  w formie cz. edytowalnej (plik WORD)

  SIWZ zał. 6  w formie edytowalnej (plik WORD)


  Pliki do pobrania z dnia 8 maja 2017 r.

  Informacja Zamawiającego w związku z art. 86 ust. 5 p.z.p. (plik PDF)


  Pliki do pobrania z dnia 12 maja 2017 r.

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  31.03.2017 Paweł Perkowski