close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.014.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.07.27 12:23
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg ograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach, 45311000-0 roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych, 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45320000-6 roboty izolacyjne, 45321000-3 izolacja cieplna, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45410000-4 tynkowanie, 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421146-9 instalowanie sufitów podwieszanych, 45421152-4 instalowanie ścianek działowych, 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian, 45431000-7 kładzenie płytek, 45432000-4 kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian, 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie, 45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących.
  RODZAJ ZAMÓWIENIARoboty budowlane
  OSOBY DO KONTAKTUBożena Chudy, Paweł Perkowski
  KONTAKTtel. (022) 523 99 10, e-mail: bzp@msz.gov.pl.
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.07.27 12:23

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku MSZ przy Al. J.Ch. Szucha 23 w Warszawie.

  Rozkład pomieszczeń po remoncie i ich funkcja nie ulega zmianie. Celem remontu jest przywrócenie odpowiednich parametrów technicznych , użytkowych i wizualnych w pomieszczeniach. Remontem są objęte pomieszczenia stanowiące wydzielony samodzielny  kompleks funkcjonalno-użytkowy szatnia pracownicza na które składają się następujące pomieszczenia : szatnie, pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, toaleta, natryski, klatka schodowa, pomieszczenie techniczne, komunikacja, część klatki schodowej, o łącznej powierzchni 161,8 m2

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY