close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.036.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.10.18 09:22
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)72611000-6 usługi w zakresie wsparcia technicznego, 72591000-4 rozszerzenie umów serwisowych.
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Joanna Górzyńska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.12.12 12:00

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla oprogramowania i sprzętu (Cisco SMARTnet) wraz
  z usługami zaawansowanego wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania oraz sprzętu producenta Cisco.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

  ZAŁĄCZNIKI

  Załączniki z dnia 18-10-2017

   

  uzasadnienie zamówienia publicznego (plik PDF)

  ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  SIWZ (plik PDF)

  załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz sprzętu i oprogramowania Cisco (plik PDF)

  załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz sprzętu i oprogramowania Cisco (plik Excel)

  JEDZ (plik Word)


  Załączniki z dnia 21-11-2017

   

  wyjaśnienie treści SIWZ (plik PDF)

  zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  uaktualniony załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz sprzętu i oprogramowania Cisco (plik Excel)

  załącznik nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy (plik Word)

  _________________________________________________________________________________________________________

  Załącznik z dnia 28-11-2017

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

  __________________________________________________________________________________________________________

  Załącznik z dnia 12-12-2017

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

   

  ZMIANY