close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.016.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.09.19 10:32
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)72000000-5 – usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługi
  OSOBY DO KONTAKTUPaweł Gola, Małgorzata Piotrowska
  KONTAKTe-mail:bzp@msz.gov.pl, tel.: +48 22 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.11.26 12:25

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu, przetestowaniu i wdrożeniu w środowisku informatycznym MSZ webowego systemu teleinformatycznego (aplikacji) służącego do naboru i oceny ofert składanych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy dotacyjne. Aplikacja ma także wspierać monitorowanie trwających i rozliczanie zakończonych projektów. Ponadto musi zapewniać bezpieczeństwo zgromadzonych w niej danych, jak również umożliwiać ich analizę, np. poprzez przeszukiwanie zbioru czy tworzenie różnego rodzaju zestawień statystycznych.

  Zamawiający przewiduje zlecenie wykonania dodatkowych prac programistycznych związanych z rozwojem aplikacji w liczbie roboczogodzin wynikającej z oferty Wykonawcy, przy czym minimalna liczba dopuszczona przez Zamawiającego wynosi 150 godzin. Zamawiający przeznaczy na ten cel do 30 000,00 zł netto (tj. do 36 900,00 zł brutto). Godziny programistyczne mogą zostać wykorzystane przez Zamawiającego
  w dowolnym momencie trwania umowy (do zakończenia okresu serwisu gwarancyjnego).

   

  Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  19.09.2019 Małgorzata Piotrowska