close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.044.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.11.02 10:25
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAZamówienie z wolnej ręki
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)63730000-5
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUElwira Rogalska, Paweł Gola
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.11.02 10:25

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługę udostępnienia Strefy VIP Line na Lotnisku Chopina w Warszawie, przez

  którą rozumie się wydzieloną poczekalnię dla pasażerów znajdującą się na terenie Terminala A na Lotnisku Chopina w Warszawie. Przewiduje się, ze w ramach zawartej umowy zrealizowane zostanie 1000 wejść w okresie 2018 roku.

  ZAŁĄCZNIKI

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (plik PDF)

  ZMIANY