close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.012.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.06.28 10:00
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługi
  OSOBY DO KONTAKTUGrzegorz Poręba, Daria Jaworska
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.11.28 14:55

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę:
  a) Asysty Technicznej Wykonawcy;
  b) Asysty Technicznej Producenta Oprogramowania Bazowego;
  c) Usług Dostosowawczych Systemu ITSM.
   

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 28.06.2017 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ (plik WORD)

  Pliki do pobrania z dnia 20.07.2017 r.

  Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

  Wyjaśnienia treści SIWZ (plik PDF)

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 24.07.2017 r.
  Informacja o udostępnieniu załączników do SIWZ w formie edytowalnej (plik PDF)
  Załącznik nr 3 do SIWZ (plik WORD)
  Pozostałe załączniki do SIWZ (plik WORD)

   

  Plik do pobrania z dnia 09.08.2017 r.

  Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (plik PDF)

   

  Plik do pobrania z dnia 28.11.2017 r.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko