close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.043.2016
  DATA PUBLIKACJI2017.02.24 10:06
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługi
  OSOBY DO KONTAKTUMałgorzata Laskus, Irena Kanbur
  KONTAKTe-meil: bzp@msz.gov.pl, tel: (0-22) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.05.08 12:00

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiot zamówienia stanowią usługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu finansowo - księgowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – System FK MSZ. Usługi dostosowawcze powinny zapewnić wykonaną profesjonalnie i terminowo modyfikację oraz rozbudowę systemu o nowe funkcje i moduły w odpowiedzi na zmieniające się przepisy prawa oraz zapotrzebowanie Zamawiającego, natomiast usługi asysty technicznej ułatwić pracę użytkownikom systemu i zapewnić rozwój systemu pod względem funkcjonalnym i jakościowym.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 24-02-2017 r.

  Uzasadnienie zamówienia publicznego (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ (plik Word)

   

  Pliki do pobrania z dnia 13-03-2017 r.

  Informacja o załącznikach edytowalnych (plik PDF)

  Załączniki w wersji edytowalnej (plik WORD)

   

  Pliki do pobrania z dnia 22-03-2017 r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ (plik PDF)

  Zmiany treści SIWZ (plik PDF)

   

  Plik do pobrania z dnia 05-04-2017 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

   

  Plik do pobrania z dnia 08-05-2017 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

   

  ZMIANY