close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.032.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.09.13 13:09
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAart. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55312000-0 ogólne restauracyjne usługi kelnerskie 55520000-1 usługi dostarczania posiłków
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa społeczna
  OSOBY DO KONTAKTUMałgorzata Laskus, Monika Szymanowska
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.11.22 14:35

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa cateringowa spotkań służbowych Ministra Spraw Zagranicznych RP organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 13 września 2016r.:

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Załącznik nr 3b do ogłoszenia - Cennik szczegółowy (plik PDF)

  Załącznik nr 3b do ogłoszenia - Cennik szczegółowy (plik XLS)


  Plik do pobrania z dnia 20 września 2016r.:

  Wyjaśnienie oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF)


  Plik do pobrania z dnia 3 listopada 2016 r.:

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)


  Plik do pobrania z dnia 22 listopada 2016 r.:

  Informacja o udzieleniu zamówienia (plik PDF)

  ZMIANY