close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.039.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.10.17 15:42
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAart. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)80580000-3 – oferowanie kursów językowych.
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa społeczna
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Irena Kanbur
  KONTAKTe-mail:bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.12.31 11:00

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE w zakresie usług administracyjnych w zakresie edukacji.

  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kursów z pięciu języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) na poziomach B1, B2 i C1, rozwijających umiejętności językowe potrzebne w pracy w szczególności z tematyki stosunków międzynarodowych (politycznych i gospodarczych) oraz problematyki społecznej (np. ekologia).

  Kursy mają na celu naukę języków obcych na danych poziomach oraz doskonalenie zdobytych już umiejętności przy czym sposób ich organizacji oraz propozycja programu dydaktycznego dla poszczególnych poziomów i semestrów nauki stanowią wkład indywidualny Wykonawcy, podlegający zatwierdzeniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

           

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 17.10.2018 r.:

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi (PDF)

   

  Pliki do pobrania z dnia 19.10.2018 r.:

  Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi w formie Word (WORD)

   

  Pliki do pobrania z dnia 11.12.2018 r.:

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF)

   

  Pliki do pobrania z dnia 31.12.2018 r.:

  Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko