close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.009.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.07.17 09:28
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 64121000-0 - Multimodalne usługi kurierskie
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Katarzyna Szarow
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.10.16 15:25