close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.036.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.10.18 15:39
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługi
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Małgorzata Piotrowska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.12.17 15:38

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) sporządzanie tłumaczeń pisemnych tekstów przekazanych przez Zamawiającego, wraz z weryfikacją (w trybie zwykłym i ekspresowym),
  2) weryfikacja merytoryczna i językowa tłumaczeń przekazanych przez Zamawiającego, z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy (w trybie zwykłym i ekspresowym).

   

  Języki obce, których dotyczy przedmiot zamówienia, zostały podzielone na dwie grupy:
  a) I grupa językowa – obejmuje język angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, rosyjski.
  b) II grupa językowa – obejmuje język białoruski, czeski, hiszpański, litewski, portugalski, słowacki, ukraiński, włoski.

   

  Tłumaczeniu pisemnemu podlegać będzie ok. 8 100 stron, z czego ok. 90% tłumaczeń w zakresie I grupy językowej. Weryfikacji podlegać będzie ok. 900 stron, z czego ok. 55% weryfikacji w zakresie II grupy językowej. Tłumaczeniu bądź weryfikacji podlegać będzie łącznie ok. 9000 stron.

   

  Szczegółowy   opis   przedmiotu zamówienia   stanowi   Załącznik   nr   1   do   SIWZ.

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  18.10.2018 Małgorzata Piotrowska