close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIAznak: BDG.741.020.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.07.27 15:20
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)79530000-8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Monika Szymanowska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: +48 22 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.08.12 16:13

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie tłumaczeń pisemnych wraz z weryfikacją tekstów przekazanych przez Zamawiającego (w trybie zwykłym i ekspresowym) oraz weryfikacja merytoryczna i językowa tłumaczeń przekazanych przez Zamawiającego z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy (w trybie zwykłym i ekspresowym)w dwóch grupach językowych, tj.:

  a) I grupa językowa  obejmuje języki: angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, rosyjski;

  b) II grupa językowa obejmuje języki: białoruski, czeski, hiszpański, litewski, portugalski, słowacki, ukraiński, włoski.

  ZAŁĄCZNIKI

  27 lipca 2016 r.

  Uzasadnienie udzielenia zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

   

  2 sierpnia 2016 r.

  Informacja w zakresie załączników (plik PDF)

  Załączniki w wersji edytowalnej (plik Word)

   

  12 sierpnia 2016 r.

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko