close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.005.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.03.31 15:02
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)79530000-8– usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługi
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Paweł Perkowski
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.05.18 15:30

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) sporządzanie tłumaczeń pisemnych wraz z weryfikacją tekstów przekazanych przez Zamawiającego (w trybie zwykłym i ekspresowym),

  2) weryfikacja merytoryczna i językowa tłumaczeń przekazanych przez Zamawiającego (w trybie zwykłym i ekspresowym,

  3) języki obce, których dotyczy przedmiot zamówienia, zostały podzielone na dwie grupy:

  a) I grupa językowa – obejmuje język angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, rosyjski.

  b) II grupa językowa – obejmuje język białoruski, czeski, hiszpański, litewski, portugalski, słowacki, ukraiński, włoski

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 31 marca 2017 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (plik PDF)

  SIWZ zał. od 3 do 6  w formie cz. edytowalnej (plik WORD)

  Pliki do pobrania z dnia 5 kwietnia 2017 r.

  SIWZ zał. od 3 do 6  w formie cz. edytowalnej po poprawce (plik WORD)

  Pliki do pobrania z dnia 6 kwietnia 2017 r.

  SIWZ wyjaśnienie treści (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 10 kwietnia 2017 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 18 maja 2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  31.03.2017 Paweł Perkowski