close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.040.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.12.23 13:14
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)64214100-0 – usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUKatarzyna Szarow, Daria Jaworska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.03.17 14:24

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie łączności satelitarnej w sieci Inmarsat dla 4 kart SIM do terminali BGAN. Dostarczenie 4 kart SIM przeznaczonych dla mobilnych, satelitarnych urządzeń łączności BGAN Explorer 700, pracujących w sieci satelitarnej Inmarsat wraz z usługą abonamentową przesyłania danych typu post paid: standardowa transmisja danych typu background IP.
   

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY