close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.022.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.08.29 15:18
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)64214100 - 0 - usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUDaria Jaworska, Katarzyna Szarow
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.10.17 13:45

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest:

  - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie łączności satelitarnej w sieci Inmarsat dla 4 kart SIM do terminali BGAN.

  - Dostarczenie 4 kart SIM przeznaczonych dla mobilnych, satelitarnych urządzeń łączności BGAN Explorer 700, pracujących w sieci satelitarnej Inmarsat wraz z usługą abonamentową przesyłania danych typu post paid: standardowa transmisja danych typu background IP.

   

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY