close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.050.2017
  DATA PUBLIKACJI2018.02.19 10:20
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUTomasz Żuk, Elwira Rogalska
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.07.13 10:28

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia dla usług IT dostarczanych przez Biuro Informatyki i Telekomunikacji dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Usługi wsparcia będą świadczone przez Wykonawcę w trybie 365/7/24, na rzecz pracowników MSZ w kraju, jak i za granicą.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 19 lutego 2018 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  JEDZ - Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (plik WORD

  Pliki do pobrania z dnia 22 lutego 2018 r.

  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 22 marca 2018 r.

  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF)

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (plik WORD)

  Pliki do pobrania z dnia 19 kwietnia 2018 r.

  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF)

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Zmieniony załącznik nr 1 do Formularza oferty (plik WORD)

  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 27 kwietnia 2018 r.

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 8 maja 2018 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 13 lipca 2018 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF

  ZMIANY