close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.028.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.07.19 13:40
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAart. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)72260000-5 – usługi w zakresie oprogramowania; 72262000-9 – usługi rozbudowy oprogramowania; 72267000-4 – usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania.
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUTomasz Żuk, Katarzyna Szarow
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: (022) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.07.19 13:40

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostosowawczych i serwisowych Systemu kadrowo-płacowego PERSON opracowanego i wdrożonego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na podstawie umowy nr 93/96/PM z dnia 24 grudnia 1996 r. zawartej pomiędzy MSZ a Computer Systems for Business International S.A. (CSBI).

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY