close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.030.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.09.26 11:10
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)90910000-9 - usługi sprzątania, 90914000-7 - usługi sprzątania parkingów, 90620000-9 - usługi odśnieżania, 90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń, 90918000-5 - usługi czyszczenia pojemników na odpadki, 90610000-6 - usługi sprzątania i zamiatania ulic, 45452000-0 - zewnętrzne czyszczenie budynków, 77300000-3 - usługi ogrodnicze, 77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 77312000-0 - usługi usuwania chwastów, 77312100-1 - usługi odchwaszczania, 77314100-5 - usługi w zakresie trawników, 77315000-1 - usługi w zakresie siewu, 77340000-5 - usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów.
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Joanna Górzyńska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: (022) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.11.24 12:20