close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.029.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.10.15 09:55
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci, 48824000-0 - Serwery drukarek, 30120000-5 – Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące, 50310000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych; Dla części II: 30125110-5 – Toner do drukarek laserowych/faksów 30124100-5 Fusery 30124300-7 Bębny do maszyn biurowych 30125100-2 Wkłady barwiące
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługi
  OSOBY DO KONTAKTUPaweł Gola, Elwira Rogalska
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2019.01.04 15:35

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Dla części I:

  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Systemu Wydruku na potrzeby MSZ i placówek zagranicznych poprzez dostarczenie (dotyczy lokalizacji na terenie Warszawy):

  - oprogramowania z co najmniej 36 miesięczną subskrypcją,

  - serwerów centralnych Systemu Wydruku oraz

  - serwerów lokalnych Systemu Wydruku.

  Ponad powyższe w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi usługa druku wraz z najmem urządzeń drukujących.

   

  Dla części II:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych.

   

    

  ZAŁĄCZNIKI

   

  Pliki do pobrania z dnia 15 października 2018 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
  Załącznik nr 6a/6b - Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia (plik PDF)

  Załącznik nr 6a/6b - Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia (plik espd-request.xml)

  Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia dla części I (plik PDF)

  Załącznik nr 3b - Wzór Formularza Cenowego dla części II (plik Excel)

   

               Pliki do pobrania z dnia 25 października 2018 r.

  Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu (plik PDF)

  Kopia odwołania (plik PDF)

   

                Plik do pobrania z dnia 31 października 2018 r.

  Odpowiedzi na pytania z dnia 31 października 2018 r. (plik PDF)

   

                Pliki do pobrania z dnia 9 listopada 2018 r.

  Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Załącznik nr 1a do SIWZ, OPZ dla części I - zmieniony (plik PDF)

  Załącznik nr 3b Formularz cenowy dla części II- zmieniony (plik Excel)

   

               Pliki do pobrania z dnia 16 listopada 2018 r.

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF)

             

              Pliki do pobrania z dnia 19 listopada 2018 r.

  Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Załącznik nr 1a do SIWZ, OPZ dla części I - zmieniony (plik PDF)

   

               Pliki do pobrania z dnia 21 listopada 2018 r.

  Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF)

   

               Pliki do pobrania z dnia 27 listopada 2018 r.

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF)

   

               Pliki do pobrania z dnia 29 listopada 2018 r.

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Załącznik nr 3a Formularz cenowy dla części I - zmieniony (plik PDF)

   

  Pliki do pobrania z dnia 6 grudnia 2018 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

   

  Plik do pobrania z dnia 4 stycznia 2019 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II (plik PDF)

  ZMIANY