close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.027.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.07.27 15:29
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
  RODZAJ ZAMÓWIENIARoboty budowlane
  OSOBY DO KONTAKTUGrzegorz Poręba, Irena Kanbur
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: (022) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.09.14 16:15

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku usługowego dawnego kina i klubu przy al. Armii Ludowej 3/5 w Warszawie

  ZAŁĄCZNIKI

  2016-07-27

  Uzasadnienie zamówienia publicznego (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Załączniki nr 1A, 1B i 1C do SIWZ –Dokumentacja techniczna (plik ZIP)

  2016-08-08

  Wyjaśnienia treści specyfikacji z dnia 8 sierpnia 2016 r. (plik PDF)

  Załącznik do wyjaśnień - mapa (plik PDF)

  Wyjaśnienia treści specyfikacji nr 2 z dnia 8 sierpnia 2016 r. (plik PDF)

  2016-09-14

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

   

  ZMIANY