close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.038.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.12.05 13:50
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
  RODZAJ ZAMÓWIENIARoboty budowlane
  OSOBY DO KONTAKTUPaweł Gola, Daria Jaworska
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2019.01.10 15:18

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku MSZ przy Al. J.Ch. Szucha 23 w Warszawie realizowane w dwóch etapach następujących po sobie.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 5.12.2018 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik HTML)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Załączniki nr 3-9 do SIWZ (plik WORD)

  OPZ Etapu I (plik ZIP cz1) (plik ZIP cz2) (plik ZIP cz3)

  OPZ Etapu II (plik ZIP cz1) (plik ZIP cz 2) (plik ZIP cz3)

   

  UWAGA: Należy pobrać wszystkie udostępnione załączniki na stronie msz.gov.pl do jednego folderu, np. utworzonego na Pulpicie, a następnie rozpakować. Przy rozpakowywaniu niektórych plików pojawi się błąd, który nie powoduje problemu - są to fragmenty pozostałych plików. Po rozpakowaniu wszystkiego załącznik 1.1 należy przenieść do folderu Etap 1, a załącznik 2.2 do folderu Etap 2. W folderach Etap 1 i Etap 2 powinny być po 3 podfoldery. 

   

  Plik do pobrania z dnia 7.12.2018 r.

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

   

  Plik do pobrania z dnia 12.12.2018 r.

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  OPZ Etapu II - Przedmiar w zakresie robót instalacyjnych sanitarnych (plik PDF)

   

  Pliki do pobrania z dnia 21.12.2018 r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ (plik PDF)

  Przedmiar robót (architektura etap II) (plik PDF) 

   

  Plik do pobrania z 02.01.2019 r. 

  Wyjaśnienia treści SIWZ (plik PDF)

   

  Plik do pobrania z dnia 08.01.2019 r. 

  Informacje z otwarcia ofert (plik PDF)

   

   

   

  ZMIANY