close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.026.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.08.10 12:59
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 45262311-4 betonowanie konstrukcji, 45262500-6 roboty murarskie i murowe, 45320000-6 roboty izolacyjne, 45321000-3 izolacja cieplna, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45410000-4 tynkowanie, 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421146-9 instalowanie sufitów podwieszanych, 45421152-4 instalowanie ścianek działowych, 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian, 45431000-7 kładzenie płytek, 45432000-4 kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian, 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie, 45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących, 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311000-0 roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych, 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach, 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu, 45331210-1 instalowanie wentylacji,
  RODZAJ ZAMÓWIENIARobota budowlana
  OSOBY DO KONTAKTUAneta Wudarczyk, Grzegorz Poręba
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.09.27 15:43

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie  pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy al. J. Ch. Szucha 23 w Warszawie. Zamówienie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie etapach:

  Etap I - Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń (szatnia recepcjonistek),

  Etap II - Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń (szatnia BOR).

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko