close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.049.2017
  DATA PUBLIKACJI2018.04.30 12:50
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)45000000-7 Roboty budowlane, 45111300- 1 Roboty rozbiórkowe, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45400000-4 Tynkowanie, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących, 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg, 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Wykonanie gładzi gipsowych wewnętrznych, 90500000-2 Usługi związane z odpadami, 44212310-5 Rusztowania.
  RODZAJ ZAMÓWIENIARoboty budowlane
  OSOBY DO KONTAKTUPaweł Gola, Paweł Perkowski
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: +48 22 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.06.11 12:10

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) część I - roboty budowlane polegające na remoncie ciągów komunikacyjnych tj.: korytarzy, halli, klatek schodowych, realizowane w dwóch etapach w nw. budynkach MSZ w Warszawie:
  a) al. J.Ch. Szucha 23,
  b) ul. Litewska 2/4,
  c) al. J.Ch. Szucha 23a,
  2) część II - roboty budowlane polegające na remoncie ciągów komunikacyjnych tj.: korytarzy, halli, realizowane w budynku MSZ w Warszawie przy Al. J.Ch. Szucha 21.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio dla każdej z części zamówienia Załącznik nr 1a,  1b do SIWZ.
   

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY