close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.041.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.09.20 15:38
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)45000000-7 Roboty budowlane 45111300- 1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-4 Tynkowanie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Wykonanie gładzi gipsowych wewnętrznych 90500000-2 Usługi związane z odpadami 44212310-5 Rusztowania
  RODZAJ ZAMÓWIENIARoboty budowlane
  OSOBY DO KONTAKTUAgnieszka Pikuta, Paweł Gola
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: +48 22 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.10.23 15:40

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest:

  część I - roboty budowlane polegające na remoncie ciągów komunikacyjnych tj.: korytarzy, holi, klatek schodowych, realizowanym w budynku MSZ w Warszawie przy Al. J.Ch. Szucha 23

  część II - roboty budowlane polegające na remoncie ciągów komunikacyjnych tj.: korytarzy, holi, klatek schodowych, realizowanym w nw. budynkach MSZ w Warszawie: ul. Litewska 2/4, al. J.Ch. Szucha 23a.

   

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio dla każdej z części zamówienia Załącznik nr 1a,  1b do SIWZ.

   

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  23.10.2018 Agnieszka Pikuta