close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.042.2016
  DATA PUBLIKACJI2017.01.10 15:43
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługi
  OSOBY DO KONTAKTUTomasz Żuk, Grzegorz Poręba
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: (022) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.04.11 13:29

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie świadczenia asysty technicznej i konserwacji (ATiK) oraz rozszerzonej asysty technicznej (Oracle Advanced Customer)  dla posiadanych produktów Oracle.

  ZAŁĄCZNIKI

  2017-01-10

  Uzasadnienie zamówienia publicznego (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  2017-01-12

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik PDF)

  Załącznik nr 6 JEDZ (plik WORD)

  2017-02-10

  Zmiana treści specyfikacji z dnia 10.02.2017 r. wraz z załącznikami (plik PDF)

  Załączniki 3, 4a, 4b, 5, 7, 8 do SIWZ po zmianach (plik WORD)

  2017-02-22

  Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (plik PDF)

  2017-04-11

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  ZMIANY