close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.028.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.07.27 16:52
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)80.58.00.00-3 - Oferowanie kursów językowych
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUPaweł Perkowski, Irena Kanbur
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.09.19 16:15

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kursów z sześciu języków obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) na poziomach B1, B2 i C1 w zakresie tematyki politycznych i gospodarczych stosunków międzynarodowych oraz problematyki społecznej. Kursy powinny przygotowywać pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, które zostały zakwalifikowane na stanowisko na placówce zagranicznej i rozpoczęły szkolenia przedwyjazdowe, do poziomu umożliwiającego im przystąpienie do egzaminów resortowych z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, organizowanego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw zagranicznych z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 4, poz.29, z późn. zm.), przy czym sposób ich organizacji oraz propozycja programu dydaktycznego dla poszczególnych poziomów i semestrów nauki stanowią wkład indywidualny Wykonawcy, podlegający zatwierdzeniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 27 lipca 2016 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (plik PDF)

   

  Pliki do pobrania z dnia 29 lipca 2016 r.

  SIWZ- załączniki cz. edytowalne (plik WORD)

   

  Pliki do pobrania z dnia 4 sierpnia 2016 r.

  SIWZ - wyjaśnienie treści (plik WORD)

   

  Pliki do pobrania z dnia 19 września 2016 r.

  Zawiadomienie o wyborze (plik PDF)

  ZMIANY