close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.011.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.04.15 13:40
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)79980000-7 – usługi prenumeraty
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa
  OSOBY DO KONTAKTUKatarzyna Szarow, Kamila Komsta
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl, tel.: (022) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.05.04 15:29

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest usługa prenumeraty prasy krajowej i zagranicznej drogą elektroniczną.

  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

  - część I - prenumerata prasy krajowej drogą elektroniczną,

  - część II - prenumerata prasy zagranicznej drogą elektroniczną.

   

  ZAŁĄCZNIKI

  2016-04-15

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  SIWZ (plik PDF)

   

  2016-05-04

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko