close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.001.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.02.05 13:27
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)79980000-7 usługi prenumeraty; 22200000-2 gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny.
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługi
  OSOBY DO KONTAKTUTomasz Żuk, Anna Mielańczuk
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: +48 22 523 99 10.
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.03.30 10:35

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest:
  a) część I - systematyczna dostawa przez Wykonawcę prasy krajowej drukowanej,
  b) cześć II - systematyczna dostawa przez Wykonawcę codziennej i specjalistycznej drukowanej prasy zagranicznej,
  c) część III - usługa prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną, polegająca na udostępnianiu użytkownikom tytułów prasowych z wykorzystaniem oprogramowania, które umożliwi pobieranie i odczytywanie tytułów prasowych,
  d) część IV - usługa prenumeraty prasy zagranicznej drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu korzystania z prasy zagranicznej poprzez dostarczanie przez Wykonawcę treści poszczególnych wydań tytułów prasowych na wskazane przez Zamawiającego indywidualne adresy poczty elektronicznej użytkowników lub pobierania ich za pomocą loginu i hasła z serwerów wydawców.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio dla każdej z części zamówienia Załącznik nr 1a,  1b, 1c, 1d do SIWZ.
   

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY