close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.008.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.06.09 14:09
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów), 63110000-3 Usługi przeładunku towarów, 63111000-0 Usługi przeładunku pojemników, 98300000-6 Różne usługi
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa
  OSOBY DO KONTAKTUBożena Chudy, Kamila Komsta
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl, tel.: (022) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.07.11 13:00

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu na rzecz Zamawiającego prac gospodarczych oraz przenoszeniu i transporcie szaf metalowych, sejfów oraz innych przedmiotów.

  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

  część I - prace gospodarcze,

  Część II - usługi transportowe

   

  ZAŁĄCZNIKI

  2016-06-09

  Uzasadnienie udzielenia zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  SIWZ (plik PDF)

  2016-07-11

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko