close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.030.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.08.31 13:52
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów), 63110000-3 Usługi przeładunku towarów, 63111000-0 Usługi przeładunku pojemników, 98300000-6 Różne usługi
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługi
  OSOBY DO KONTAKTUPaweł Perkowski, Elwira Rogalska
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.09.22 15:25

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest systematyczne świadczenie na rzecz Zamawiającego prac gospodarczych, w maksymalnej liczbie 19 000 roboczogodzin, polegających na:

  1. Przemieszczaniu (unoszeniu, podnoszeniu, układaniu, pchaniu, ciągnięciu, przenoszeniu, przesuwaniu, przetaczaniu,) przedmiotów, ładunków lub materiałów, w szczególności sprzętu elektronicznego (np.: drukarek, komputerów, monitorów), sprzętu AGD (np.: odbiorników TV, klimatyzatorów przenośnych, ekspresów do kawy), mebli (np.: biurka, krzesła, szafy, stoły) i innych przedmiotów (np.: elementy wystroju wnętrz).

  2. Załadunku i rozładunku pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego.

   

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 31 sierpnia 2017 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (plik PDF)

  SIWZ zał. różne w formie cz. edytowalnej (plik WORD)

   

  Pliki do pobrania z dnia 08 września 2017 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

   

  Pliki do pobrania z dnia 22 września 2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

   

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  31.08.2017 Paweł Perkowski