close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.037.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.09.07 13:45
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAart. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, 55100000-1 – Usługi hotelarskie, 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe, 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne, 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa społeczna
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Agnieszka Pikuta
  KONTAKTe-mail:bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.09.07 13:32

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Głównym przedmiotem zamówienia o największej wartości są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE w zakresie usług hotelowych i restauracyjnych.         

  Przedmiotem zamówienia jest obsługa organizacyjna i logistyczna konferencji międzynarodowej Warszawski Dialog na Rzecz Demokracji 2018 organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie w dniach 22-23 listopada 2018 r., dla maksymalnie 150 osób. Miejscem konferencji będzie siedziba Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP).

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z 7 września 2018 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi (PDF)

   

  Pliki do pobrania z 21 września 2018 r.

  Informacja o nieudzieleniu zamówienia (PDF)

  ZMIANY