close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIA
  DATA PUBLIKACJI2018.05.24 09:43
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPostępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U.2017 poz. 1579 z późn. zm.)
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUMarcin Górnik
  KONTAKTMarcin Górnik, e-mail: marcin.gornik@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.05.24 09:43

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Opracowanie i utrzymanie systemu informatycznego służącego do raportowania statystyk współpracy rozwojowej MSZ tzw. ODA,
  2. Zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie oraz wdrożenie aplikacji webowej o funkcjonalnościach zawartych w Załączniku nr 1 (Opis merytoryczny),
  3. Zapewnienie wsparcia technicznego.

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY