close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.006.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.04.17 09:40
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)79540000-1 – usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 55100000-1 – usługi hotelarskie, 55300000- 3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 60000000 -8 – usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUElwira Rogalska, Małgorzata Piotrowska
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.07.25 12:50

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt studyjnych pod względem merytorycznym (tj. opracowanie programu na podstawie wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego) i/lub logistycznym, ich realizacja i rozliczenie.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 17 kwietnia 2018 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 18 kwietnia 2018 r.

  Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (plik WORD)

  Pliki do pobrania z dnia 17 maja 2018 r.

  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF

  Pliki do pobrania z dnia 29 maja 2018 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 25 lipca 2018 r.

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  ZMIANY