close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.041.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.10.11 14:36
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAart. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych - usługi społeczne
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 55100000-1 – Usługi hotelarskie 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługi społeczne
  OSOBY DO KONTAKTUMałgorzata Laskus, Paweł Gola
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.11.20 12:20

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa organizacyjna i logistyczna konferencji międzynarodowej Warszawski Dialog na Rzecz Demokracji 2017 organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie w dniach 7 - 8 grudnia 2017 roku, dla maksymalnie 150 osób. Miejscem konferencji będzie siedziba Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP).

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 11 października 2017 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Załączniki do ogłoszenia (plik Word)

  Pliki do pobrania z dnia 17 października 2017 r.

  Wyjaśnienia treści ogłoszenia (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 3 listopada 2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  Pliki do pobrania z dnia 20 listopada 2017 r.

  Informacja o udzieleniu zamówienia (plik PDF)

  ZMIANY