close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.051.2016
  DATA PUBLIKACJI2017.07.26 09:00
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)50712000-9 – usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych, 50730000-1 – usługi w zakresie konserwacji i napraw układów chłodzących.
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUIrena Kanbur, Katarzyna Szarow
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.11.24 16:05

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja stała, przeglądy i naprawy urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

  ZAŁĄCZNIKI

  2017-07-26

  Uzasadnienie zamówienia publicznego (Plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF)

  SIWZ (Plik PDF)

  JEDZ-Załącznik nr 6 do SIWZ (Plik WORD)

  Formularz cenowy - Część I (Plik EXCEL)

  Formularz cenowy - Część II (Plik EXCEL)

  Formularz cenowy - Część III (Plik EXCEL)

  2017-08-04

  Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (Plik PDF)

  Zmiana treści SIWZ (Plik PDF)

  Zmieniony Załącznik nr 2 do Formularza Oferty na Część I (Plik PDF)

  Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ (Plik PDF)

  2017-08-17

  Informacja dot. udostępnienia załączników do SIWZ w wersji edytowalnej (Plik PDF)

  Załączniki do SIWZ w wersji do edycji (Plik WORD)

  2017-08-30

  Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (Plik PDF)

  Zmiana treści SIWZ (Plik PDF)

  Wyjaśnienie treści SIWZ (Plik PDF)

  2017-09-06

  Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF)

  2017-10-24

  Informacja o unieważnieniu postępowania w Części III (Plik PDF)

  2017-11-24

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części I (Plik PDF)

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części II (Plik PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko