close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG. 741.043.2017.
  DATA PUBLIKACJI2017.10.12 15:00
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAzamówienie z wolnej ręki
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)66511000-5 - usługi ubezpieczeń na życie, 66512000-2- usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych.
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługa
  OSOBY DO KONTAKTUBożena Chudy, Kamila Komsta
  KONTAKT bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.10.12 15:02

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków grupy pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Zamawiającego) oraz Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej (PLSZ), a także wskazanych przez nich członków rodzin.

   

  ZAŁĄCZNIKI

  Uzasadnienie udzielenia zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (plik PDF)

   

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko