close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.003.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.03.16 12:06
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)79810000-5 Usługi drukowania
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Irena Kanbur
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.06.21 11:50

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest usługa druku wraz z oprawą publikacji MSZ (w tym: przygotowanie wydruków próbnych i przedstawienie ich Zamawiającemu do zatwierdzenia) wraz z pakowaniem oraz dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy.

  Zestawienie typów publikacji objętych przedmiotem zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1a do SIWZ, gdzie określono parametry m.in.: format, rodzaj i gramaturę papieru, rodzaj i gramaturę papieru na oprawę, kolorystykę publikacji, termin wykonania druku (od momentu akceptacji ostatecznych plików PDF). Dla każdego typu publikacji podano planowane objętości (zakres stron), nakłady druku oraz szacunkową liczbę zleceń w danym typie. 

  ZAŁĄCZNIKI

  2017-03-16

  Uzasadnienie zamówienia publicznego (Plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF)

  SIWZ (Plik PDF)

  JEDZ - Załącznik nr 6 do SIWZ (Plik WORD)

   

  2017-03-21

  Ogłoszenie o sprostowaniu (plik PDF)

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

   

  2017-03-27

  Wyjaśnienie treści SIWZ (plik PDF)

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

   

  2017-04-04

  Wyjaśnienie treści SIWZ (plik PDF)

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Załącznik nr 3a do Formularza Oferty - Kalkulacja cenowa (plik Word)

   

  2017-04-24

  Ogłoszenie o sprostowaniu (plik PDF)

  Wyjaśnienie treści SIWZ (plik PDF)

  Zmiana treści SIWZ (plik PDF)

  Załącznik nr 1a do SIWZ (plik PDF)

  Załącznik nr 3a do Formularza Oferty - Kalkulacja cenowa (plik Word)

   

  2017-04-28

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

   

  2017-06-21

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

   

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko