close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.004.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.03.23 16:32
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)79810000-5 - usługi drukowania
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługi
  OSOBY DO KONTAKTUKamila Komsta, Joanna Górzyńska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, te.: (022) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.06.15 10:05

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest usługa druku publikacji MSZ (w tym: przygotowanie wydruków próbnych i przedstawienie ich Zamawiającemu do zatwierdzenia) wraz z pakowaniem oraz dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY