close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.023.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.07.19 10:41
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)44115310-5 – rolety zwijane 39515400-9 – rolety 39515410-2 – rolety wewnętrzne 39515420-5 – rolety włókiennicze 39515440-1 – żaluzje pionowe
  RODZAJ ZAMÓWIENIADostawy
  OSOBY DO KONTAKTUPaweł Perkowski, Katarzyna Szarow
  KONTAKTtel. (022) 523 99 10, e-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.09.28 14:16

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz montaż rolet i verticali w budynkach użytkowanych przez MSZ w Warszawie.

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY

  Informacja o unieważnieniu postepowania

  z dnia 9 listopada 2016 r.

   

  Zamawiający informuje, że w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164), w związku z brakiem ofert niepodlegających odrzuceniu.