close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.001.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.03.14 11:24
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)22200000-2 gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
  RODZAJ ZAMÓWIENIAdostawy
  OSOBY DO KONTAKTUBożena Chudy, Joanna Górzyńska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl, tel.: (022) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.04.18 13:33