close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.031.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.07.29 08:50
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIADialog techniczny
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)
  RODZAJ ZAMÓWIENIA
  OSOBY DO KONTAKTU
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.08.30 14:52

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 29 lipca 2016 r.

   

  Ogłoszenie o dialogu technicznym (plik PDF)

  Załączniki do ogłoszenia o dialogu technicznym (plik WORD)

   

  Informacja z dnia 30 sierpnia 2016 r.

   

  W związku z decyzją ws. zamknięcia projektu „System Informacji Geograficznej MSZ (GIS MSZ)”, uprzejmie informujemy, iż dialog techniczny na zamówienie oprogramowania geoinformatycznego w ramach realizacji przedmiotowego projektu,  nie będzie kontynuowany.

  ZMIANY