close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.021.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.08.29 10:36
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIADialog techniczny
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)
  RODZAJ ZAMÓWIENIA
  OSOBY DO KONTAKTU
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.08.29 10:36

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji do wykorzystania przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia istotnych postanowień umowy na potrzeby planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w celu wydzielenia pomieszczenia i jego adaptacji na potrzeby serwerowni systemów zabezpieczenia technicznego".  

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY