close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIA
  DATA PUBLIKACJI2019.01.10 14:33
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPostępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U.2017 poz. 1579 z późn. zm.)
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUMaciej Świderski
  KONTAKTkontakt_oferta@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2019.01.10 14:33

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Szczegółowy opis zamówienia - w załączniku

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY